Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf De_thi_vao_lop_10Chuyen_Vinh_Phuc_201617HS2_NGHE.mp3 De_thi_HSG_tinh_2016_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_8_2016_NGHE.mp3 De_Khao_sat_GV_2015_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_7_2016_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_6_2016_NGHE.mp3 De_thi_GVDG_mon_Anh_cap_huyen_2015_NGHE.mp3 Anh_9_HSG_2015_NGHE_510.mp3 De_thi_vao_lop_10Chuyen_Vinh_Phuc_201516HS2NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_9_2015NGHE_V2.mp3 De_thi_HSG_Anh_9_2015_NGHE_V1.mp3 De_thi_HSG_Anh_8_2015_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_7_2015_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_6_2015_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_8_nam_2014_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_7_nam_2014_NGHE.mp3 De_thi_HSG_Anh_6_nam_2014_NGHE.mp3 De_thi_HSG_mon_Anh_9_V2201314The_Olympic_Games.mp3 Mauchuvietbangchuhoadung.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  http://baomoi.com

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website Tiếng Anh của Bùi Mạnh Hùng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chuyên đề BD HSG môn Sử 9- Vai trò của mặt trận Việt Minh...Hà- Tam Dương

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD&ĐT Tam Dương
  Người gửi: Bùi Mạnh Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:25' 18-08-2013
  Dung lượng: 336.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THUNG HỌC CƠ SỞ TAM DƯƠNG


  C/Đ: VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH
  VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  Người thực hiện: Nhâm Thị Hà
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  A. Đánh giá chung:
  Đánh giá vai trò của Mặt trận Việt Minh, Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt họp tháng 3-1951 nêu rõ:
  “Việt Minh có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống quân cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc cũng là những trang sử vẻ vang vào bậc nhất của dân tộc Việt Nam ta”.
  Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên sức mạnh của cả
  dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết.
  Trên cơ phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh,
  lực lượng vũ trang cách mạng hình thành và phát triển , cùng với lực lượng quần
  chúng đông đảo tạo nên sức mạnh tổng hợp,nổi dậy giành chính quyền.
  Mặt trận Việt Minh là sáng tạo của Đảng,của Hồ Chí Minh, là một điển
  hình trong công tác mặt trận của Đảng
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.

  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  * Xây dựng lực lượng chính trị.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  * Xây dựng lực lượng vũ trang
  * Chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng
  * Hiệu triệu toàn dân nổi dậy tổng khởi
  nghĩa giành chính quyền
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  - Hạ thấp nhiệm vụ dân chủ
  - Thành lập mặt trận Việt Minh
  Nội dung của hội nghị Trung ương Đảng VIII
  - Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  Trong thực tế giảng dạy cho thấy, khi học về kiến thức giai đoạn này học sinh
  thường khó nắm bắt vì vậy giáo viên phải có biên pháp khắc sâu kiến thức,
  làm rõ bản chất từng vấn đề lịch sử.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  Giáo viên dẫn dắt học sinh đi vào bản chất theo chuỗi lô gic sau:
  - Lúc này, giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, nhiệm vụ cách mạng nào
  là cấp bách nhất=> Nhiệm vụ giải phóng dân tộc
  - Vì sao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lại là nhiệm vụ cáp bách nhất?
  => Vì mâu thuẫn gay gắt nhất nổi lên hàng đầu lúc này là mâu thuẫn dân tộc.
  - Vì sao mâu thuẫn gay gắt nhất nổi lên hàng đầu lúc này là mâu thuẫn dân tộc
  => Vì năm 1940 Nhật vào Việt Nam . Nhật và Pháp ra sức vơ vét bóc lột nhân
  dân ta, đưa nhân dân ta rơi vào cảnh một cổ đôi tròng. Nhân dân ta rên xiết dưới
  ách thống trị của Nhật Pháp…
  - Nhiệm vụ dân chủ hạ thấp như thế nào?=>
  => Tạm gác khẩu hiệu cách mạng thổ địa, chỉ thực hiện tịch thu ruộng đất của đế quốc
  việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng đất công, tiến tới người
  cày có ruộng. Như vậy nhiệm vụ dân chủ hạ thấp xuống mức: Tịch thu ruộng đất nhưng
  không phải ruộng đất của địa chủ nói chung mà chỉ là ruộng đất của đế quốc việt gian
  Chia cho dân cày nghèo chứ không phải là chia cho dân cày.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  - Vì sao phải hạ thấp nhiệm vụ dân chủ?
  Vì: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử,
  tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề
  giải phóng dân tộc, không thực hiện được độc lập, tự do cho toàn dân tộc, thì chẳng
  những toàn thể quốc gia, dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi bộ phận,
  giai cấp vạn năm cũng không đòi lại được”
  - Vì sao phải thành lập mặt trận Việt Minh
  =>Sở dĩ lúc này ta chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh vì xác định nhiệm vụ
  giải phóng dân tộc lúc này là nhiệm vụ bức thiết nhằm giải quyết mâu thuẫn gay
  gắt nhất, nổi lên hàng đầu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với
  thực dân Pháp và phát xít Nhật. Để phát huy sức mạnh dân tộc ở mỗi nước Đông
  Dương cần phải đặt vấn đề dân tộc trong mỗi nước vì vậy mỗi nước phải có mặt
  trận dân tộc thống nhất riêng nên Việt Nam phải thành lập mặt trận Việt Minh.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  - Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng các hội Cứu quốc.
  - Năm 1942, khắp 9 châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc (có 3 châu hoàn toàn).
  - Uỷ ban liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng được thành lập.
  Năm 1943, Uỷ ban Việt Minh Cao – Bắc – Lạng thành lập 19 ban xung phong Nam tiến..
  - Ngoài đối tượng là nông dân, công nhân ở nông thôn và thành thị Đảng, m/t Việt Minh
  còn chú trọng xây dựng lực lượng trong cả học sinh, sinh viên, tư sản dân tộc
  Báo chí của Đảng, của mặt trận Việt Minh được phổ biến, xuất bản rộng rãi như :
  Chặt Xiềng, Kèn gọi lính, Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng…
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  Như vậy, trong phần sự chuẩn bị về lực lượng chính trị
  cho Tổng khởi nghĩa của mặt trận Việt Minh ta thấy ngoài đối tượng
  là nông dân, công nhân ở nông thôn và thành thị Đảng,
  mặt trận Việt Minh còn chú trọng xây dựng lực lượng trong cả học sinh,
  sinh viên, tư sản dân tộc…có thể liên hệ với hạn chế trong Luận cương
  chính trị 1930 là chưa thấy hết khả năng của lực lượng tư sản dân tộc,
  tiểu tư sản nên chưa xác định đây cũng là động lực quan trọng của cách mạng .
  Hạn chế đó được khắc phục dần trong các giai đoạn sau
  thông qua đó khắc sâu kiến thức cho HS.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  b. Xây dựng lực lượng vũ trang.
  - Lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng là đội du kích Bắc Sơn.
  - Năm 1941 chuyển thành Cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai.
  Tháng 5/1944 ra chỉ thị “ Sắm sửa vũ khí đuổi thù chung”, không khí cách mạng sôi sục
  khắp căn cứ.
  22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, lập tức đánh thắng
  2 trận ở Phăy Khắt và Nà Ngần.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  b. Xây dựng lực lượng vũ trang.
  Ngày 22-12-1944 thay mặt Tổng bộ Việt Minh, lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc ra Chỉ thị thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
  -Ngày 9-3-1945 Nhật hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. Nhân sự kiện này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị đó, cao trào cách mạng xuất hiện ở nhiều nơi.
  Tại Cao – Bắc – Lạng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân giải phóng hàng loạt châu, xã.
  - 15/4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kì họp quyết định hợp nhất các lực lượng vũ trang Việt Nam thành Việt Nam giải phóng quân.
  - Nhiều thị xã, thành phố, ngay cả Hà Nội, Việt Minh đã trừ khử bọn tay sai đắc lực của Nhật.
  a trận Việt Minh đã phát triển rộng khắp và đóng vai trò quan trọng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  c.Chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng.
  b. Xây dựng lực lượng vũ trang.
  d. Hiệu triêụ toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách
  mạng tháng Tám -1945.
  -Khu căn cư địa Bắc Sơn- Võ Nhai được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11-1940 chủ trương xây dựng
  - Sau khi về nước Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển . Như vậy năm 1941 căn cứ địa Cao Bằng hình thành.
  - 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc thành lập gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng ở các tỉnh lân cận. Khu căn cứ địa được mở rộng.
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  B.Vai trò của mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám.
  1. Hoàn cảnh ra đời.
  2.Vai trò của Mặt trận Việt Minh với cách mạng tháng Tám
  a. Xây dựng lực lượng chính trị.
  c. Chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng.
  b. Xây dựng lực lượng vũ trang.
  d. Hiệu triêụ toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám -1945.
    Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội quốc dân tại Tân Trào trong 2 ngày 16 và 17-8-1945, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca. Đại hội đã cử ra Uỷ ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, một hình thức của Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh – tức Nguyễn Ái Quốc làm Chủ tịch.Chỉ trong vòng hai tuần lễ cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên phạm vi cả nước.
  Mặt trận Việt Minh được thành lập theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các đảng phải yêu nước và các tổ chức cứu quốc đoàn kết, động viên toàn dân vùng lên giành chính quyền, đưa cách mạng tháng Tám đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

   
  Gửi ý kiến